folie i membrany dachowe

Membrany dachowe są od blisko 30 lat powszechnie stosowanym materiałem do budowy dachów.
Membrana chroni dach przed zawilgoceniem lub kondensacją pary w warstwie termoizolacyjnej. Dzięki niej ocieplenie nie nasiąka wodą i nie zmniejsza w ten sposób swoich właściwości termoizolacyjnych. Bezpieczna jest również drewniana więźba dachowa, wrażliwa na zawilgocenie.

Folie dachowe standardowo zabezpiecza się na promieniowanie UV w tym celu dodaje się specjalne komponenty stabilizacyjne zwiększające odporność na promieniowanie słoneczne. Zwrócić należy uwagę na fakt, że folie dachowe nie mogą być narażone na długotrwałe bezpośrednie działanie słońca dlatego też zaleca się zamknięcie dachu w możliwie jak najszybszym czasie. Wytrzymałość folii na bezpośrednie działanie słońca określa się na 3 miesiące. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności nie ma potrzeby tworzenia szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną a termoizolacją. Należy pamiętać, że montaż membrany zawsze powinien odbywać się w połączeniu z kontrłatą.